• verktygstillverkning

Verktygstillverkning

Vi har en egen formverkstad för tillverkning av formsprutningsverktyg. Det säkerställer kvaliteten och leveranssäkerheten, samt möjliggör tillverkning av mycket komplicerade plastprodukter. Som leverantör tar vi ett helhetsansvar och följer er hela vägen från idé till verktygstillverkningen till slutprodukten. Det gör att ni som kund slipper hamna mellan två stolar. Genom vår egen verktygstillverkning kan vi dessutom ge kunden råd och anvisningar om utformningen av plastdetaljen, eftersom vi har kunskap om och lång erfarenhet av hela produktionskedjan. I formverkstaden får formverktygen kontinuerligt underhåll för att garantera en jämn och hög kvalitet på slutprodukten.

Vi tillverkar många av våra egna formsprutningsverktyg, vilket säkerställer kvalitén och levereanssäkerheten för dig som kund

Enligt Svensk Standard benämns verktyg vid plastbearbetning helst form men formverktyg är tillåtet och har kanske blivit den vanligaste benämningen. Formverktyget är det centrala i formsprutningsprocessen. Ett rätt utformat formverktyg är avgörande för detaljens kvalitet och produktionens ekonomi.

Formens uppgift vid bearbetning av termoplaster är följande:
* att distribuera den smälta plasten i formverktyget
* att forma den smälta plasten i ett formrum till önskvärd geometri
* att kyla den formade smältan till en solid detalj genom temperering
* att befria detaljen från formen med hjälp av ett utstötarsystemNyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen