Prototypframtagning

För kundanpassade produkter kan vi ordna med prototypframtagning under utvecklingsfasen. Detta för att snabb och effektivt utvärdera under projektets gång. Vi kan erbjuda prototyper i många olika material och funktionsinriktningar för att det ska bli så verkligt som möjligt.

Vi erbjuder prototyper i många olika material och funktionsriktningar för att det ska bli så verkligt som möjligt

Inom många områden finns en stor osäkerhet om huruvida en ny design i praktiken kommer att  göra det som önskas. Nya konstruktioner får många gånger oväntade problem. En prototyp används ofta som en del av utvecklingsprocessen, där man ger ingenjörer och designers möjlighet att utforska designalternativ, testa teorier och bekräfta prestanda innan man börjar produktionen av en ny produkt. Våra ingenjörer använder sin erfarenhet för att skräddarsy lösningar enligt de särskilda krav ni har. Till exempel kan vissa prototyper användas för att bekräfta och verifiera konsumenters eller slutanvändares intresse av en föreslagen konstruktion medan andra prototyper kommer att försöka verifiera prestanda eller lämplighet för en specifik designstrategi.

Våra ingenjörer skräddarsyr lösningar efter just era krav och idéer

I allmänhet tas en serie prototyper fram för att testas så att den slutgiltiga designen är förberedd för produktion. Med få undantag, finns flera steg av prototyper som används för att successivt förfina designen. En vanlig strategi är att designa, testa, utvärdera för att sedan ändra designen utifrån analysen av prototypen.Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen