• montering och packning

Montering & packning

Vi åtar oss gärna att erbjuda er en totallösning där monteringsuppdrag av kompletta produkter ingår. Då vi är en komplett leverantör inom plastindustrin har vi byggt upp monteringslinjer och packningslinjer för olika sorters hantering av kundunika produkter. Det kan även handla om att köpa in komponenter som sätts samman med tillverkade artiklar. Detta tillsammans med olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning mm gör oss till en komplett leverantör. Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av din produkt, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan.

Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av din produkt, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan

I alla branscher strävar man efter allt kortare ledtider och minskade kostnader för frakter och kassationer. Hos oss innebär tillverkning av en detalj ofta att flera av våra olika verksamhetsområden involveras och det som knyter ihop säcken är monteringsavdelningen. Överblicken och kunskapen om hela produktionskedjan är mycket värdefull och samordningsvinsterna man får genom att ha allt under samma tak är därför stora.

 Hos oss innebär tillverkning av en detalj ofta att flera av våra olika verksamhetsområden involveras och det som knyter ihop säcken är monteringsavdelningen


Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen