• plastmaterial

REPA

REPA är en del av FTI — Förpacknings- och Tidningsinsamlingen — som är ett företag inom återvinningsbranschen med uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av vårt avfall kommer till nytta i form av nya resurser

Den visionära framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som idag betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning.

Sundplast är anslutet till REPA-registret.Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen