• kemikalier enligt reach och rohs

Reach & RoHS

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals

Reach (EC/1907/2006) är Europeiska gemenskapens förordning om kemikalier och säkerheten vid användning av dessa och är i bruk sedan 2007. REACH är en förordning och därmed direkt tillämplig i alla EU: s medlemsstater. Den behöver inte införas i den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, i en blandning eller en produkt, påverkas av bestämmelserna i Reach. Även om fokus i huvudsak ligger på ämnen finns det också vissa skyldigheter med avseende på produkterna. Eftersom åtagandena beror på vilken roll ett företag har, är det viktigt att avgöra om företaget anses vara en tillverkare, producent, importör eller nedströmsanvändare enligt terminologin i Reach.

Sundplast följer de restriktioner som föreskrivs  i REACH och RoHS.

RoHS – Restriction of Hazardous Substances

Direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 2002/95/EG (vanligen kallad Restriction of Hazardous Substances Directive, eller RoHS) antogs i februari 2003 av Europeiska Unionen. RoHS-direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006, och måste verkställas och införas i lagstiftningen i varje medlemsstat.Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen