• miljötänkade

Miljö

Sundplast arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet och vi tar hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet och därför arbetar vi ständigt med att hitta nya miljöanpassade produkter med ett minimum av miljöpåverkan. Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljövänliga produkter vill vi också inspirera våra kunder att agera med miljöns bästa i åtanke.

Vi erbjuder ett brett sortiment med miljövänliga produkter och för samtidigt en dialog med både kunder och leverantörer för att öka miljötänkandet

Vi ställer samma kvar på våra leverantörer som på oss själva. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning att arbeta med leverantörer som har dokumenterade miljösystem och som arbetar med miljöcertifierade produkter. Vi för en dialog med såväl kunder som leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande. Självklart uppfyller vi alla lagar och förordningar och utbildar kontinuerligt vår personal i dessa.

Detta skall uppnås genom:

  • miljöhänsyn skall beaktas i varje beslut
  • miljöarbetet är integrerat i alla delar av verksamheten
  • miljöarbetet skall utvecklas och ständigt förbättras
  • i samråd med kunder utveckla produkter på ett sådant sätt att produkternas miljöpåverkan minskas under sin livscykel
  • förebygga föroreningar

 

Vår framgång skall grundas på rätt produktkvalitet, leveranssäkerhet, produktionsutveckling, omsorg om kunden och personalen samt en hög kundservicenivå.Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen