• kvalitetssäkring

Kvalité

AB Sundplast är sedan 1995 certifierat enligt ISO 9001:2008 och sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Detta är ett resultat av ett långsiktigt och aktivt engagemang både från personal och företagsledningens sida.

Målet för Sundplast är att endast marknadsföra och leverera produkter av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer med specificerade och avtalade villkor samtidigt som produkternas miljöbelastning skall minimeras.

AB Sundplast är certifierade enligt ISO 9001:008 och ISO 14001:2004

Våra kunder förväntar sig att vi ska leverera kvalitetsprodukter till rätt pris och på utsatt tid. Det gör vi idag genom att enbart använda oss av kvalitetsprodukter från välkända leverantörer, en noggrann prissättning och en kvalitetspolicy som inte tillåter några förseningar eller felleveranser. Men bra kan alltid bli bättre och vi arbetar därför kontinuerligt för att förbättra våra rutiner för kvalitetssäkring.

Vi använder oss enbart av kvalitetsprodukter från välkända leverantörer

Produkternas kvalitet skall fortlöpande säkras i produktionen genom:

  • standardiserad kvalitetssäkring
  • kvalitetsmedveten och välutbildad personal
  • god arbetsmiljö

 

Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande arbete. Det är företagsledningens ansvar att skapa de förutsättningar, som är nödvändiga för att kvalitetspolicys målsättning skall kunna uppfyllas.Nyheter

God jul och gott nytt år

Semesterstängt

Tillbaka till toppen