Konsumentverket upphandlar Sundplast för att rädda liv

Sundplast upphandlas av Konsumentverket för att leverera smådelsscylindrar. Avtalet sträcker sig över fyra år och är värt 1,3 miljoner kronor.

baby-84552_640

Sundplast är ett svenskt formsprutnings företag med stor utvecklings- och produktionskompetens inom polymera material. Företaget tillverkar många egna och kundspecifika säkerhetsprodukter, en produkt är smådelscylindern, en liten produkt som kan rädda liv.

Små barn vill gärna undersöka föremål genom att stoppa in dem i munnen, om något fastnar i luftväggarna kan barnet få syrebrist och hjärtat stanna. Produkten hjälper föräldrar att förebygga kvävningar genom att mäta storleken på olika föremål, om föremålet ryms i smådelscylindern så är den farlig. Idag beställs Sundplasts smådelscylindrar av barnavårdscentraler, mödravårdscentralen och konsumentvägledare.